Populär?

1: Hur många pojkvänner har du haft?

2: Tycker du att du är snygg?

3: Är du självsäker

4: Är du mobbad i skolan?

5: SVARA ÄRLIGT! Har någon sagt att du är snygg