Pokemon

1: vilken är den bästa pokebollen

2: vilken pokemon är minst

3: vilken leaga har ash vunnit?

4: vem av dessa är rund

5: vem är ash bästa pokemon

6: vilken av ash pokemon har 99% win