Plugghäst?

1: Vad är 234565432•3=?

2: Vad kallas det när maten äts och kommer ut från hålet sedan?

3: Vad gör du efter skolan när du är hemma själv?

4: Hur stor text läser du med böcker?

5: Påstår du att du är en plugghäst?