Plugghäst?

1: Vilka betyg är typiskt dig?

2: Vad gör du på rasterna?

3: Vilka slags böcker gillar du? Hur många sidor?

4: Vad änvänder du mobilen till?

5: Svarar du ärligt

6: Varför valde du den här quizen?

7: Vad gör du på fritiden?