pll quiz svenska

1: Vem är Hannas pojkvän?

2: Vem är Spencers bialogiska mamma?

3: Vad hette hon som Emily var tillsammans med, som dog?

4: Hur många säsonger finns det av PLL?

5: Hur gammal var Alison när hon spelade in första gången?

6: Vilka är det som gifter sig i slutet av serien?

7: Vem av dom är det som hjälper A?

8: Vilka säsonger är det A tar dom ner till dockhuset?