PewDiePie Test För Fans

1: Hur gammal är han?

2: Vad heter han?

3: Hur många prenummeranter har han nu?

4: Hur många videor har han?

5: Vad för videor blev han känd på ?

6: När börja han med YouTube