Perspektiv på världen

1: Är kvotering bindande i Sverige

2: Vad är skillnad på jämställdhet och jämlikhet?

3: Har terrorismen i världen ökat de senaste åren?

4: Vilket år startade kriget i Syrien?

5: När bildades FN?

6: När fick #metoo sin stora spridning?

7: När ägde det första valet i Sverige där kvinnor fick rösta?

8: Hur stor del av världens befolkning bor i Sverige?

9: Vad gör Sverige extremt?

10: Vad är Pepe the Frog?