Peps Persson

1: Vilket landskap kom han ifrån?

2: Hur gammal är han?

3: Vad heter han egentligen?

4: Vad heter hans pappa?

5: Vad heter hans mamma?

6: Var detta quizet bra?