Pensionsquiz

1: Hur brukar det svenska pensionssystemet presenteras?

2: Hur betalas den allmänna pensionen ut?

3: Vad avgör vilken tjänstepension du får av Kungsbacka kommun?

4: Om du inte har gjort något val för din tjänstepension, intjänad efter 1998, var finns då din tjänstepension?

5: Vem betalar ut den allmänna pensionen

6: Om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp, får du då mer tjänstepension för delarna där över?

7: Från vilken ålder kan du tidigast ta ut den allmänna pensionen?

8: Från vilken ålder kan du tidigast ta ut din tjänstepension, i försäkring, intjänad efter 1998?

9: Hur länge har du rätt att arbeta kvar enligt Allmänna Bestämmelser?

10: Kan du ta ut den allmänna pensionen samtidigt som du arbetar?