Passar du i paradise hotel? ( kille)

1: Tänk dig en skala Vem vet mest------------------------ung och bortskämd

2: är du väl tränad

3: Är du snygg? ( hela tiden )

4: Dansen?

5: Gillar du att ligga?

6: om jag säger ord som NYCKTER, GENUS,EMPATI säger du