Pandor

1: Vilken ferg kan pandor ha förutom svart och vit?

2: Vad äter pandor?

3: Vad är en panda för slags djur?

4: I vilket land lever pandan?

5: Tror du att du fått rätt på alla frågor hittills?

6: Sista frågan vill att du / ni velljer hur gullig en panda är.