oskar

1: oskar är ful

2: oskar är en apa

3: oskar har en pappa och mamma

4: han är tönt

5: han är nörd