Oscar Wilde

1: Vilket år skickades Oscar till Trinity College?

2: Med vilken kompis flyttade han till London med?

3: Vilket år skrevs The picture of Dorian Gray?

4: Under vilken tidsepok levde han?

5: Vart dog Oscar?