Orten test

1: Hur säger man pengar

2: Vad menas med bror?

3: Vad betyder gäri

4: Om du var någonstans i orten vad skulle du ha på dig för märke?

5: Är Rinkeby ungefär ett orten ställe