Orguws kunskaper

1: Vem är Jesus?

2: Har Orguw en hairline?

3: Är Orguw plugghäst

4: Brukar Orguw halka i glera?

5: Orguws speciella