Organismriket

1: Vem införde principen med vetenskapliga (latinska) namn på alla levande varelser?

2: En allmän definition för begreppet "djur" är:

3: Vad kallar man nässeldjurens kroppsform?

4: Vilka är de fyra livsstadierna för en insekt med fullständig förvandling, i rätt ordning.

5: Tre orsaker till att det finns så många arter av leddjuren

6: Vilka två grupper är ryggsträngsdjur men inte ryggradsdjur?

7: Vilka klasser av ryggradsdjuren har ägg med skal?

8: Vilka klasser av ryggradsdjuren har jämn kroppstemperatur

9: Vilka klasser av ryggradsdjuren andas i huvudsak med lungor?

10: Vilka anpassningar gör att reptilerna har lättare att leva på land än amfibierna?