Organisk kemi

1: Vilken hårdheten har diamant?

2: Vilken färg har grafit?

3: Hur ligger atomerna i amorft kol?

4: Vilken molekylformel har Pentan?

5: Innehåller dricksglas kolatomer i sig?