Organisk kemi

1: Vad innehåller inte kol?

2: Vilka två av kolens olika former har sina atomer i ett hexagonalt mönster?

3: Hur mycket kol består aktivt kol av?

4: Aktivt kol är finfördelad:

5: Vilket kolväte har 4 kol?

6: Vilket kolväte har 8 kol?