Organisk kemi; Milan ,Charlie och Andrea.

1: Kolväten som har 4 kol och mindre, i vilket agregationsfas är de vid rumstemperatur?

2: Vad kallas tornet där olja destilleras?

3: Hur många dubbelbindingar innehåller heptan?

4: Kolallotropen som ser ut som en boll?

5: Den lättaste kolväten?

6: Vad är ämnet som påskyndar reduktion av CO2 i växterna till Glukos och syre. (Katalysator)

7: Består blyerts i pennan av bly eller grafit?

8: Vad används de tyngsta kolväten till? (Från fraktionstornet)