Organisk kemi 8c

1: Vad heter ämne nr 3 i alkanserien?

2: Aktivt kol är finfördelat för vilken formen?

3: Butans struktur formel är...?

4: Hur många andra änmen kan en kolatom binda?

5: Har bröd kolatomer?

6: Hur många kolatomer finns i butan?