ordklasser

1: ___ : betyder antal, singular och plural

2: vilken är egenamn?

3: vilken är inte abstrakt

4: vilken är inte konkret?

5: mammor

6: ____: grundform och genitiv

7: är det rätt böjning på adjektiv?

8: ____ positiv, komparativ, superlativ

9: första, andra, tredje

10: en ,två ,tre

11: ___: ersätter substantiv

12: sant eller falskt: pronome är inte bestämningsord till substantiv

13: Personliga pronomen: min din, vår deras

14: possessiva pronomen: min din vår, deras

15: relativa pronomen: som ,vilken ,vad ,vars

16: kavntitiva pronomen: alla, allting, dessa, några, flera

17: vilket ord i denna mening är pronomen?

18: vilken tempus är: snöar?

19: dansade

20: har bjudit

21: skall dansa

22: ___ : förklarar visar hur verbformer böjs

23: infinitiv: hade __

24: infinitiv: att ___

25: preterium: har ___

26: preterium: ex. snöade

27: supinum : har, hade

28: kan ett ord som är futurum också vara infinitiv

29: vilken tempus och tema är detta: skall snöa

30: vilken är adverb?

31: ___: när?

32: __: hur?

33: __: var, vart, varifrån?

34: __: sammanbinder meningar, inte viktig för meningen

35: Vilken är Konjuktion: det kan vara så men jag tror inte det

36: ___: lägesord ex. ovanför, bredvid

37: Vilken ordklass är ofta efter en preposition

38: __: utropsljud, hälsningsord, ljudhärmande ljud

39: vilken är interjektion i denna mening: Hej! Igår var jag i stan