Optik

1: Behöver ljus materia för att kunna breda ut sig?

2: En ljuskälla är till exempel...

3: Kan ljus böjas/krökas?

4: Ju färre ljusstrålar som träffar ett föremål desto...

5: Är ljuset snabbare i vattnet?

6: Det är stavar som uppfattar färg

7: Det är stavar som uppfattar färg

8: Om man lyser med vitt ljus på ett prisma refleteras det ut...

9: Svart reflekterar ingen färg