one piece

1: vem är huvud personen i one piece

2: vem gav strå hatten till ruffy

3: vem var tredje klanmedlemen i stråhats klanen

4: vem var första logia motståndaren ruffy stred mot

5: vad kallas också doflamingo för

6: vad kallas formen ruffy kan förvandlas till som hoppar

7: i vilken gear är bounce man i