omar

1: när är jag föd

2: vilken sport går jag i

3: när är min mamma föd

4: vad är rät svar

5: vad har jag gjort