Om

1: Hallo my littel Tindra

2: Är de horse eller cat

3: Vad heter vikingen som dog

4: Vad heter de jul dom firar

5: Alla som är😢ska sega till