Om tik tok

1: Har jag mera än 100 fans

2: Är jag bra på tik tok

3: Har jag mera än 30 likes på en tik tok

4: Är tik tok bätre än snapchat

5: Har jag mera videor än 1000 videor😐