Om mig

1: Hur gammal är jag

2: Vad älskar jag

3: I vilken stad bor jag i

4: Vad jag heter

5: Vad heter jag efternamn