om mig som skriver detta

1: hur gammal är jag

2: vilken sport tycker jag om

3: hur många är vi i min familj

4: vad heter jag

5: jag är en...

6: jag har...