Om mig och andra

1: Vad gör jag mest av med på pengar

2: Hur många vänner har jag

3: Vilken youtuber tittar jag mest på

4: När började jag med youtube

5: Vilken är min favo butik

6: Hur lång är jag

7: Vad hatar jag mest

8: Hur mycket får jag i veckopäng

9: Vilket är mitt favorit djur

10: Hur länge har jag känt Adam

11: Hur länge har jag känt Natascha