om hilda

1: fullständigt namn

2: vilket år föddes jag

3: vilken egenskap har jag

4: favoritmat

5: sämsta egenskap