Om du svarar rätt på alla får du mitt namn och efternamn

1: Vilket land kommer jag i från?

2: Vad tror du att jag är i min klass?

3: Vad spelar jag helst?

4: Har jag glas ögon?

5: Är jag en kille/tjej?

6: Är jag en kille/tjej?

7: Vad heter en av mina tjej kompisar?

8: Är jag snygg

9: Har jag ställt svåra frågor?