om du är dum i huvet

1: 1+1

2: 1+0

3: vad handlar det här quiset om?

4: Vad heter Sveriges statsminister 2018

5: Siger någon att du är dum i huvudet

6: Är du dum i huvudet