Olika typer av våld - hur mycket kan du?

1: Finns det bara en typ av våld?

2: Vilken typ av våld är knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge?

3: Vilken typ av våld är verbala kränkningar, hot, isolering eller utpressning?

4: Vilken typ av våld är det om man tvingar någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja?

5: Vilken typ av våld är det om man förstör eller slår sönder någons saker?

6: Vilken typ av våld är det om man kontrollerar hur partnern använder sina pengar?

7: Vilken typ av våld är det om ett barn inte får hjälp med mat, mediciner eller hygien?

8: Vad är det för typ av våld om ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppsuttryck skapar rädsla?