ögontest/färgtest

1: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

2: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

3: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

4: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

5: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

6: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

7: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

8: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

9: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

10: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

11: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

12: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

13: Vilken färg hör inte till? Bild nr:

14: Vilken färg hör inte till? Bild nr: