Novak Djokovic

1: Hur många Grand slam tittlar har han

2: Hur många barn har han?

3: Vad heter hans fru?

4: Vilken världs ranking har han

5: Var är han född?

6: Hur lång är han

7: När är han född?