Nova quiz

1: Vad heter hennes land som hon har tsm med en person med ett fint namn?

2: Vad har hon för djur?

3: Men vad heter djuret? Om hon har ett

4: Är det här quizet roligt???

5: Om du kunde vara en person vem skulle du vilja vara. NOVA HÅLLER MED DIG OM DU VÄLJER RÄTT