Nörd eller påppis

1: Är du populär

2: varför vill du vara populär eller en nörd

3: Varför vill du vara det

4: Hur många år är du Tex

5: Vad väljer du att sova

6: Vill du vara rik eller inte