Nöjd med dig själv?

1: Är du nöjd med dig själv

2: Skär du dig?

3: Om någon säger att du är fin svarar du

4: Du tycker du i storlek är

5: Gillar du dina egenskaper