Noah Werkelin

1: Hur många syskon har jag?

2: Hur många år är jag? (2017)

3: Vilken skola går jag på?

4: Är jag ihop med någon?

5: Vart bor jag?

6: Vart föddes jag?