No test

1: Vart kommer ordet elektricitet ifrån?

2: Vad betyder elektron

3: Var det här testet svårt?

4: När påbörjades det forskningsarbete som blev grunden för elektrontekniken

5: Vad kallades första batteriet?

6: Vem konstruerade det första batteriet?

7: Är du en människa?😅😂