NO kemi

1: Alla Indikatorer: Lackmus, kol, BTB

2: NACH + HCL = H20 + Nacl

3: NaOH + Hcl = h20 + Nacl

4: NaOH : Natriumhydroxid

5: neutralisation är när det är det är för många neutroner

6: Neutralisation är när man försöker göra något flytande Nautralt ( 7)

7: syror är inte fräntande

8: Om något är surt så är den över 7

9: om något är basiskt är den över 7

10: basiska ämnen är bra för att ta bort smuts

11: HCL är ett basiskt ämne

12: NaOH är ett basiskt ämne

13: KOH är ett surt ämne

14: H2SO4 är ett surt ämne

15: HNO3 är ett basiskt ämne

16: Alla indikatorer: ph- papper, BTB, Rödkol, rödbetor, blåbär

17: ammoniak är NaOh

18: ammoniak är NH3

19: Kaliumhydroxid: HNO3

20: kaliumhydroxid: KOH

21: SVavelsyra : KL3N

22: svavelsyra: H2SO4

23: svavelsyra fräter på mettaler och bildar vätgas

24: Svavelsyra förkolnar saker från växtriket

25: Saltsyra fräter på metaller och bildar vätgas

26: salpetersyra gör saker från djurriket gula

27: Saltsyrans egenskaper: ingen speciell lukt, genomskinlig, fråtande

28: svavelsyrans egenskaper: stickande lukt, genomskinlig, frätande

29: salpetersyrans egenskaper: luktar som badhus, genomskinlig, frätande

30: ammoniak egenskaper: stark doft

31: Natriumhydroxid: frätande och känns som tvål

32: Kaliumhydroxids egenskaper: frätande luktar inget

33: en jon : blir av med en eller flera protoner

34: en jon: blir av med en eller flera elektroner

35: basiska ämnen är bra på att ta bort smuts,

36: neutroner har positiv laddning

37: neutroner har negativ laddning

38: neutroner har ingen laddning

39: elektroner har negativ laddning

40: elektroner har positiv laddning

41: elektroner har ingen laddning

42: protoner har negativ laddning

43: protoner har posititv laddning

44: protoner har ingen laddning

45: sura vätskor blir röda när man använder BTB

46: sura vätskor blir röda när man använder BTB

47: basiska ämnen blir blå när man använder BTB

48: neutrala vätskor blir gröna när man använder BTB