Ninjago quiz

1: Hur många ninjor finns det

2: Vem är äldst

3: Vilken ninja är den gröna ninjan

4: Vilken ninja är zane

5: Vilken orm är deras största fiende