Nilip

1: Vilken låt kan räknas till Nilips låt?

2: Vad var det för underlag i lokalen den mytomspunna kvällen september 2014?

3: Vid vilka två tillfällen uppstod känslor?

4: Vart åkte Nilip först?

5: Vilket datum åt Nilip på Shibumi?

6: Vilket datum åt Nilip på Shibumi?

7: Vilken var den första konserten Nilip var på?

8: Varför kom den ena till den andra i Skogås efter septemberhändelsen?

9: När fick den ena den andra att blöda näsblod senast?

10: Vad är den enas favorit del hos den andra?

11: Upplever den ena att den andra har lite humör vid matbrist?

12: När klädde den ena av den andra för första gången?