Niklas

1: Vem är du?

2: Är det kul att vara Niklas?

3: Hej!

4: Är det här kul?

5: Niklas