Neurologie

1: Je patient heeft een delier. Wat is de behandeling van eerste keuze?

2: Stel je patient met een delier heeft in de VG Parkinson. Welk middel kies je dan?

3: Wat is de meest voorkomende oorzaak van een tremor?

4: Wat is de meest voorkomende oorzaak van een neuropathie?

5: Lokaliseren: uitval van de linker arm, het been is niet aangedaan en er is geen pijn

6: Lokaliseren: ALS

7: Lokaliseren: uitval van arm en been, beiden even erg

8: Lokaliseren: spierzwakte die wisselt in de tijd