Nattisjakt

1: Hund

2: Påjkven

3: Katt

4: Ögon färg

5: Spot

6: Spot