Natriumhydroxid

1: Vad är Kemiska beteckningen på ämnet Natriumhydroxid?

2: Ungerfär var ligger PH-Värdet på Natriumhydroxid

3: Vilka produkter använder man Natriumhydroxid i?

4: Är ämnet något av följande?

5: Vad består ämnet av?