Nathalie Danielsson

1: Vad är de hon har blivit känd för?

2: Vad heter hon på musical.ly?

3: Hur länge ungefär har hon varit mobbad?

4: Vad är de hon vill få ut på sina musical.lys?

5: Ca hur många följare/fans har hon på Musical.ly?

6: Vad heter en av hennes allra bästa kompisar?

7: Hur gammal är hon?