När kommer du att dö?😱

1: Vad gör du om dagarna?

2: Vad äter du

3: Hur många år är du

4: Hur mycket äter du?

5: Vad äter du på fredagen?