Musik

1: Vad är din favorit musik

2: Hur ofta lyssnar du på musik

3: Hög eller låg musik

4: Dansar du till musiken

5: Gillar du musik

6: Har du högtalare när du lyssnar på musik